لونالرن
21 فروردین 1402

تنظیم ساعت مایکروسافت CRM (حل مشکل ساعت در مایکروسافت CRM)

0 دیدگاه
آموزش رایگان
Rate this post

در سال 1402 بزرگترین دغدغه در بخش نرم افزاری تفاوت بین ساعت ها است.

مایکروسافت CRM هم از این مورد مستثنی نیست.

قبل از انجام مراحل کار از CRM خود بکاپ بگیرید. ویدیو آموزش بکاب گیری CRM از اینجا ببینید.

توجه کنید اگر یک ساعت اختلاف ساعت برای شما زیاد مهم نیست و به مشکل نخورده اید لازم به انجام کار نیست شش ماه تحمل کنید حل می شود.

در ویدئو آموزش CRM، کوئری قرار داده شده است که در اینجا جهت کپی و پیست اضافه می شود.

INSERT INTO [dbo].[TimeZoneRuleBase]

           ([DaylightDayOfWeek]

           ,[StandardSecond]

           ,[OrganizationId]

           ,[CreatedOnBehalfBy]

           ,[EffectiveDateTime]

           ,[DaylightHour]

           ,[ModifiedBy]

           ,[ModifiedOnBehalfBy]

           ,[StandardDayOfWeek]

           ,[StandardHour]

           ,[CreatedOn]

           ,[TimeZoneRuleId]

           ,[Bias]

           ,[StandardMinute]

           ,[StandardMonth]

           ,[DaylightMinute]

           ,[DaylightDay]

           ,[DaylightYear]

           ,[CreatedBy]

           ,[StandardDay]

           ,[DaylightBias]

           ,[StandardBias]

           ,[DaylightSecond]

           ,[TimeZoneRuleVersionNumber]

           ,[ModifiedOn]

           ,[StandardYear]

           ,[DaylightMonth]

           ,[TimeZoneDefinitionId])

     VALUES

           (0

           ,0

           ,NULL

           ,NULL

           ,’2023-03-21 00:00:00.000′

           ,0

           ,NULL

           ,NULL

           ,0

           ,0

           ,GETUTCDATE()

           ,NEWID()

           ,-210

           ,0

           ,0

           ,0

           ,0

           ,0

           ,NULL

           ,0

           ,-60

           ,0

           ,0

           ,(Select MAX(TimeZoneRuleVersionNumber)+1

             from [dbo].[TimeZoneRuleBase] tzr

             inner join [dbo].[TimeZoneDefinitionBase] tzd on tzr.TimeZoneDefinitionId = tzd.TimeZoneDefinitionId

             where tzd.StandardName = ‘Iran Standard Time’)

           ,GETUTCDATE()

           ,0

           ,0

           ,(select Top(1) TimeZoneDefinitionId FROM [dbo].[TimeZoneDefinitionBase] where StandardName = ‘Iran Standard Time’)

)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *